Интернет кыргызча

Тил үйрөнүү / Изучение кыргызского языка

Портал со разноообразными материалами для изучения кыргызского языка: Алиппедия


Интернетте кыргыз тил боюнча коомдор жана топтор

Котормочулардын тобу: https://sites.google.com/site/kotormochular/
Кыргыз маданият борбору http://kmb3.kloop.kg


Кыргызча тамгалар менен клавиатураларКыргызча шрифттер

...


Кыргызча софт